Reklamacje i zwroty

  1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym CafeCreator.pl są oryginalne, nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Oferowane towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.
  3. Towar oferowany w sklepie internetowym CafeCreator.pl można zwrócić w terminie 10 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych i niezniszczonych - oryginalnie pakowana kawa.
  4. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą żądają Państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
  5. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na Państwa rachunek bankowy w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.
  6. Warunkiem podstawowym uwzględnienia reklamacji jest dokładny opis powodu reklamacji. W przypadku braku opisu nie będziemy mogli ustosunkować się do złożonej reklamacji.
  7. Niewłaściwe zabezpieczenie zwracanego towaru może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu z winy kupującego.
  8. Jeżeli zwracane towary zostaną zniszczone, stłuczone lub zgniecione na skutek niewłaściwego zapakowania, sklep internetowy CafeCreator.pl zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.Towar, którego zwrot, reklamacja lub wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, brak rachunku, pisma reklamacyjnego, bez metek lub oryginalnego opakowania, zabrudzony, używany, itp.) zostanie odesłany na koszt klienta.