Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem, ponieważ jego treść jest częścią umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy kupującym a CafeCreator.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego CafeCreator.pl jest firma: Cafe Creator Alicja Jankowska, z siedzibą w Bogucinie k. Poznania kod 62-006, ul. Grzybowa 4, o numerze NIP: 972-093-58-87, REGON 301977986, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Poznania.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna - sprzedaży zawieranej pomiędzy sprzedawcą (CafeCreator.pl) a kupującym (klient). Treść niniejszego regulaminu jest dla obu stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem, obowiązującym na moment złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem internetowym CafeCreator.pl, a konsumentami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Oferta sklepu internetowego CafeCreator.pl jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową - sklep internetowy CafeCreator.pl
 7. Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
 8. Ceny poszczególnych produktów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty dostawy zostaną dodatkowo naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
 9. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Składając zamówienie klient składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.
 10. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment odbioru zamówionego towaru przez klienta od dostawcy (kuriera lub listonosza).
 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podane dane przez producenta lub dostawców.
 12. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie.
  Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zwrot produktu w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

§2
Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie własnym lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszego postępowania.
 2. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Na termin otrzymania paczki składa się czas realizacji i czas dostawy.
 4. W celu złożenia zamówienia, wymagana jest uprzednia rejestracja w sklepie oraz założenie karty klienta.
 5. Co do zasady realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy za zamówiony towar
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia

Szczegóły realizacji zamówień nietypowych będą ustalane indywidualnie z klientem. Dowodem zakupu jest "Faktura VAT" lub paragon fiskalny dołączany do każdej przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w Fakturze należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

§3
Bezpieczeństwo zakupów

 1. Dokonując rejestracji w sklepie internetowym CafeCreator.pl, klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, przesyłania korespondencji i obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) jest firma Cafe Creator Alicja Jankowska (w skrócie Cafe Creator), z siedzibą w Bogucinie k. Poznania kod 62-006, ul. Grzybowa 4.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu CafeCreator.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie będą też przekazywane osobom trzecim oraz nie będą udostępniane innym podmiotom, współpracującym z firmą Cafe Creator na podstawie odrębnych umów.
 4. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili rezygnacji klienta (usunięcia karty klienta.

 

§4

Dostępne formy płatności

 1. Za zakupy dokonane w sklepie internetowym CafeCreator.pl można zapłacić w następujący sposób:
 • Przelewem na rachunek bankowy:
  mBank:. 10 1140 2004 0000 3502 7751 3446
  Cafe Creator Alicja Jankowska ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin k. Poznania
  Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 • Przelewem online: Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez: PayU

§5
Wysyłka i transport

 1. Sklep internetowy CafeCreator.pl przy wysyłce towarów współpracuje z DPD, a wysyłka realizowana jest od poniedziałku do piątku.
 2. Od momentu wysłania produktów terminowe dostarczenie towaru leży po stronie firmy świadczącej usługi kurierskie.
  W przypadku zaistnienia opóźnień zobowiązujemy się do udzielenia naszym klientom niezbędnej pomocy w wyjaśnianiu zaistniałej sytuacji.
 3. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzeń należy jej nie przyjmować i w obecności listonosza lub kuriera sporządzić protokół szkody. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§6
Reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym CafeCreator.pl są oryginalne, nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Oferowane towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.
 3. Towar oferowany w sklepie internetowym CafeCreator.pl można zwrócić w terminie 10 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych i niezniszczonych - oryginalnie pakowana kawa.
 4. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku, gdy chcą żądają Państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
 5. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na Państwa rachunek bankowy w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.
 6. Warunkiem podstawowym uwzględnienia reklamacji jest dokładny opis powodu reklamacji. W przypadku braku opisu nie będziemy mogli ustosunkować się do złożonej reklamacji.
 7. Niewłaściwe zabezpieczenie zwracanego towaru może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu z winy kupującego.
 8. Jeżeli zwracane towary zostaną zniszczone, stłuczone lub zgniecione na skutek niewłaściwego zapakowania, sklep internetowy CafeCreator.pl zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
 9. Towar, którego zwrot, reklamacja lub wymiana nie zostanie uznana (odesłanie po upływie wymaganego terminu, brak rachunku, pisma reklamacyjnego, bez metek lub oryginalnego opakowania, zabrudzony, używany, itp.) zostanie odesłany na koszt klienta.