Z-ca Kierownika Działu Paczkowania Kawy w PPK Astra