ukończenie Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
podjęcie pracy jako stażysta w Dziale Handlowo-Przerobowym  Poznańskiej Palarni Kawy Astra