Współautor II patentu na produkcję kawy niskodrażniącej  w PPK Astra