Wdrożenie do produkcji kawy niskodrażniącej Astra wg patentu CLPKS w Poznaniu