Badania, Rozwój, Patenty

Badania, Rozwój, Patenty
Cafe Creator w oparciu o posiadane doświadczenie i współpracę naukowo – badawczą z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu nieustannie pracuje i poszukuje nowych produktów oraz wdraża innowacyjne procesy.
Wzajemna współpraca w zakresie praktycznych zagadnień doskonalenia wiedzy i poziomu technologii realizowana jest w ramach uzgadnianych programów, a jej efektem są nowe, innowacyjne produkty oraz wdrożony własny patent. Działając aktywnie na rzecz rozwoju nauki i techniki w branży kawy, Cafe Creator od 2017 roku jest członkiem Komitetu Technicznego ds kawy, herbaty i kakao przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Nasilenie się chorób cywilizacyjnych zwróciło zainteresowanie nauki naturalnymi przeciwutleniaczami występującymi w materiałach roślinnych. Dokładna analiza zawartości antyoksydantów wykazała, że jednym z najlepszych źródeł substancji antyoksydacyjnych jest kawa.
Aktualnie istnieje ogromna literatura naukowa wskazująca, że picie kawy ma ochronne działanie przed wieloma chorobami. Prowadzone obecnie badania potwierdzają wyjątkowe właściwości kawy i herbaty. W 2016 r kawa i herbata znalazła się w znowelizowanej piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
Pozytywnie o kawie
W 2003 roku z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej ds. Kawy powstał program „Pozytywnie o Kawie”, aby na całym świecie zwalczać skutki negatywnych opinii na temat wpływu kawy na zdrowie. W programie tym opracowuje się oraz udostępnia artykuły i doniesienia o pozytywnych aspektach spożycia kawy.

Publikacje te oparte są na solidnych faktach i naukowych publikacjach, a niezależni eksperci i naukowcy zapraszani są do pisania recenzji naukowych do każdego z poruszanych tematów.

Najwięcej i najświeższe informacje można znaleźć na stronie www.positivelycoffee.org

W Polsce portal na temat kawy i zdrowia; www.kawaizdrowie.pl
Badania, Rozwój, Patenty
Cafe Creator w oparciu o posiadane doświadczenie i współpracę naukowo – badawczą z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu nieustannie pracuje i poszukuje nowych produktów oraz wdraża innowacyjne procesy.
Wzajemna współpraca w zakresie praktycznych zagadnień doskonalenia wiedzy i poziomu technologii realizowana jest w ramach uzgadnianych programów, a jej efektem są nowe, innowacyjne produkty oraz wdrożony własny patent. Działając aktywnie na rzecz rozwoju nauki i techniki w branży kawy, Cafe Creator od 2017 roku jest członkiem Komitetu Technicznego ds kawy, herbaty i kakao przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Nasilenie się chorób cywilizacyjnych zwróciło zainteresowanie nauki naturalnymi przeciwutleniaczami występującymi w materiałach roślinnych. Dokładna analiza zawartości antyoksydantów wykazała, że jednym z najlepszych źródeł substancji antyoksydacyjnych jest kawa.
Aktualnie istnieje ogromna literatura naukowa wskazująca, że picie kawy ma ochronne działanie przed wieloma chorobami. Prowadzone obecnie badania potwierdzają wyjątkowe właściwości kawy i herbaty. W 2016 r kawa i herbata znalazła się w znowelizowanej piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
Pozytywnie o kawie
W 2003 roku z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej ds. Kawy powstał program „Pozytywnie o Kawie”, aby na całym świecie zwalczać skutki negatywnych opinii na temat wpływu kawy na zdrowie. W programie tym opracowuje się oraz udostępnia artykuły i doniesienia o pozytywnych aspektach spożycia kawy.

Publikacje te oparte są na solidnych faktach i naukowych publikacjach, a niezależni eksperci i naukowcy zapraszani są do pisania recenzji naukowych do każdego z poruszanych tematów.

Najwięcej i najświeższe informacje można znaleźć na stronie www.positivelycoffee.org

W Polsce portal na temat kawy i zdrowia; www.kawaizdrowie.pl